Lịch tiêm chủng cho trẻ

1. Lịch tiêm chủng cho trẻ em:

Vắc-xin Lịch tiêm
BCG Sơ sinh
VGB Trong vòng 24 giờ sau sinh, 2, 4 tháng tuổi *
OPV 2, 3, và 4 tháng tuổi
DPT 2, 3, và 4 tháng tuổi
Sởi 9 tháng tuổi
Chú ý:  * Trẻ sinh ngoài cơ sở y tế, cần được tiêm vắc-xin viêm gan B trong vòng 3 ngày đầu hoặc càng sớm càng tốt.

2. Vị trí  tiêm chủng cho trẻ em:

Vắc-xin Ðường tiêm Nơi tiêm
BCG Tiêm trong da Phía trên cánh tay trái
VGB Tiêm bắp Mặt ngoài bắp đùi
OPV Uống Miệng
DPT Tiêm bắp Mặt ngoài bắp đùi
Sởi Dưới da Phía trên cánh tay phải
Uốn ván Tiêm bắp Phía trên cánh tay
3. Tiêm chủng các loại vắc-xin cùng một thời điểm:

Tất cả vắc-xin TCMR đều an toàn và có hiệu quả khi tiêm cùng một thời điểm.

  • Tiêm các mũi tiêm ở những vị trí khác nhau.
  • Cùng một thời điểm thì chỉ tiêm 1 mũi của cùng loại vắc-xin.
  • Liều sau cách liều trước ít nhất 4 tuần